Bolagsstämma

Artiklar om att göra bolagsstämma i StartupTools Plattform

Niklas Rudemo avatar
13 artiklar i denna samling
Skrivet av Niklas Rudemo

Bolagsstämma - checklista

Det finns fallgropar när man ska hålla bolagsstämma. Med vår plattform är det enkelt att förbereda all formalia så att det blir korrekt.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Att hålla bolagsstämma per capsulam

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Så vidimerar du ett protokoll

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kalla till bolagsstämma

Steg för steg kan du göra kallelsen till bolagsstämman korrekt
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa fullmakt för bolagsstämma

Om bolagsstämman hålls med kortare kallelsetid än i bolagsordningen, måste alla aktieägare delta. Lös det med poströstning eller fullmakter.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Poströster på bolagsstämman, så här lätt skapar och hanterar du dem

Att låta aktieägarna rösta i förväg genom poströster har flera fördelar, se nedan. Så här lätt kan du ordna poströstning inför bolagsstämmor
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Att ändra ett protokoll som man redan börjat signera digitalt

Så här göa man
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Så lägger du in en protokoll från tidigare bolagsstämmor

Alla bolagsstämmoprotokoll - även de som inte gjorts i vår plattform - bör laddas upp och arkiveras på ett ställe, nämligen i vår plattform.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Att ändra datum på en bolagsstämma

Ibland behöver man ändra datum för en kommande bolagsstämma. Så här gör du det.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Lägga till aktieägare som ännu inte blivit registrerade hos Bolagsverket

Så här kallar man nya aktieägare till bolagsstämma även om registreringen av dem inte hunnit gå igenom hos Bolagsverket
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa bemyndiganden för styrelsen

Bemyndiganden ger styrelsen handelsfrihet. Men bemyndiganden måste vara korrekta och beslutas om på bolagsstämman. Så här gör du.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

FAQ: Bolagsstämmor

Vanliga frågor om bolagsstämmor och vår plattform
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Att samla in fullmakter till Bolagsstämman

Ofta samlas fullmakter in för aktieägare som inte kan delta på stämman men ändå vill rösta.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan