Så snart en nyemission blivit registrerad kan man lägga in den i Qoorp. Men hur gör man om man till exempel vill kalla till bolagsstämma och låta de aktieägare som tecknat aktier komma, även om registreringen inte hunnit att gå igenom hos Bolagsverket?

Börja med att gå till "Styrelseportal" och sedan "Bolagsstämma" och välj där den stämma det handlar om:

I förberedelsedelen kan man under "Röstlängd" välja "Lägg till Aktieägare” manuellt. Då syns de aktieägare som har registrerats för nyemissionen i StartupTools plattform men som Bolagsverket inte ännu har hunnit registrera. Här ser du till att de kallas till bolagsstämman:

Hittade du svaret?