Alla samlingar
Bolagsstämma
Lägga till aktieägare som ännu inte blivit registrerade hos Bolagsverket
Lägga till aktieägare som ännu inte blivit registrerade hos Bolagsverket

Så här kallar man nya aktieägare till bolagsstämma även om registreringen av dem inte hunnit gå igenom hos Bolagsverket

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Så snart en nyemission blivit registrerad kan man lägga in den i Qoorp. Men hur gör man om man till exempel vill kalla till bolagsstämma och låta de aktieägare som tecknat aktier komma, även om registreringen inte hunnit att gå igenom hos Bolagsverket?

Börja med att gå till "Styrelseportal" och sedan "Bolagsstämma" och välj där den stämma det handlar om:

I förberedelsedelen kan man under "Röstlängd" välja "Lägg till Aktieägare” manuellt. Då syns de aktieägare som har registrerats för nyemissionen i StartupTools plattform men som Bolagsverket inte ännu har hunnit registrera. Här ser du till att de kallas till bolagsstämman:

Fick du svar på din fråga?