Alla samlingar
Bolagsstämma
Skapa fullmakt för bolagsstämma
Skapa fullmakt för bolagsstämma

Om bolagsstämman hålls med kortare kallelsetid än i bolagsordningen, måste alla aktieägare delta. Lös det med poströstning eller fullmakter.

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om man håller en “pappersstämma” eller en bolagsstämma med kort kallelsetid (kortare än kravet i bolagsordningen) måste samtliga aktieägare vara företrädda.

Det enklaste sättet att lösa det är genom poströstning så läs gärna om det här innan du går vidare, här är länk till den artikeln.

Om poströstning inte fungerar är det enkelt att skapa en eller flera fullmakter i vår plattform, vilket den här artikeln handlar om.

Texten förutsätter att du vet hur du skapar en kallelse som du kan läsa om här.

Gå till "Styrelseportal", "Bolagsstämmor" och påbörja vår guide för en sådan, eller öppna en redan inplanerad bolagsstämma:

BRA ATT FÖRSTÅ: FULLMAKTER SKAPAS OCH MEJLAS UT I TRE STEG

  • I steget "Röstlängd" anges vilka aktieägare som ska företrädas av någon annan

  • I steget "Fullmakt" skapas fullmakten/fullmakterna

  • I steget "Kallelse" mejlas de ut tillsammans med agenda och andra bilagor

FULLMAKTER NÄR DU SKAPAR KALLELSEN TILL BOLAGSSTÄMMA

Du börjar med att registrera företrädare för de som ska ha det i steg 7 "Röstlängd":

För aktieägare som är bolag gör man detta gör man med knappen “lägg till företrädare”:

Fysiska personer får alltid sig själva som företrädare om man inte valt något annat. Att ändra företrädare gör man genom att klicka på de tre prickarna längst till höger och välja “Byt företrädare”:

Sedan väljer du företrädare. Det går att söka på för-, mellan och efternamn eller skriva in personnummer:

Här företräder Niklas både ett företag och en aktieägare:

I steg 9 "Fullmakter" kan de skapas (observera att detta steg inte syns om inga företrädare har angetts):

När de är skapade kan de visas:

Motsvarande den här texten kommer du att se:

I steg 10 "Skicka kallelser" kommer de fullmakter skapats för, att få dem tillsammans med agendan, bilagor och eventuellt ett försättsblad:

SKAPA FULLMAKTER TILL EN REDAN PLANERAD BOLAGSSTÄMMA

Om man redan skapat bolagsstämman och efteråt vill gå in och lägga till fullmakter , väljer man aktuell bolagsstämma efter att ha valt "Styrelseportal" och sedan "Bolagsstämma":

Då öppnas en översikt till den planerade bolagsstämman. Klicka på "kugghjulet" för att kunna skapa fullmakter:

Då kommer du tillbaka till steg-för-steg-guiden och tar dig fram till steg 7 "Röstlängd" och kan där lägga till eller byta företrädare genom att klicka på de tre punkterna:

Observera att om en aktieägare vill närvara och därför inte längre vill att någon annan ska ha fullmakt att företräda hen, så innebär kommandot "Ta bort" att du både tar bort företrädaren och även aktieägaren från stämmans röstlängd. Då måste du klicka på "Lägg till aktieägare" och lägga tillbaka aktieägaren igen.

När alla som ska ha fullmakter är klara, går du till setg 9 "Fullmakter" och skapar nya eller generera om befintliga, för att till sist gå till steget 10 "Skicka Kallelse" och skicka ut till den till personer som behöver uppdaterade sådana, samma som för stegen innan detta avsnitt.

Fick du svar på din fråga?