Om du vill byta datum, uppdatera agenda eller annat, för en kommande bolagsstämma, gå till menynvalet "Styrelseportal" och "Bolagsstämmor":

Välj den bolagsstämma du ska uppdatera:

Då öppnas en översikt av alla dokument som hör till den bolagsstämman. För att ändra datum och mycket annat, klicka på kugghjulet:

Var det datumet du ville ändra gör du det i steg 1. Men hela steg-för-steg-guiden öppnas med de tidigare inskrivna uppgifterna och du kan även uppdatera informationen i respektive steg:

När du är klar, gå till steg 6 och generera om kallelsen:

Efter det ska den uppdaterade kallelsen skickas igen (skulle du ha glömt att generera om kallelsen får du information om det, se den gula rutan nedan). Nu är det bara att klicka på "Skicka till alla":

Hittade du svaret?