Alla samlingar
Bolagsstämma
FAQ: Bolagsstämmor
FAQ: Bolagsstämmor
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

FRÅGA: Hur lägger man till engelska som språk på bolagsstämman?

SVAR: Gå till “Styrelseportal” (1), “Bolagsstämmor" (2) och välj den bolagsstämma det gäller.

Välj sedan kugghjulet för att ändra (3).

Sedan väljer du steget “Språk” (4) och sedan det val du vill ha (5), dvs antingen endast svenska eller både svenska och engelska.

FRÅGA: Mitt bolag ska på bolagsstämman fatta två olika beslut som kräver registrering. Kan man skicka in anmälan för båda samtidigt?

SVAR: Alla beslut som fattas vid ett och samma tillfälle kan registreras samtidigt och man behöver bara betala en anmälningsavgift, även om man skickar in flera anmälningsblanketter. Detta gäller dock bara om man skickar in dem samtidigt. Om man skickar in anmälningarna vid olika tillfällen blir det en anmälningsavgift och ett ärende för varje anmälan.

FRÅGA: Jag behöver byta vem som företräder ett företag på en bolagsstämma. Hur gör jag det?

SVAR: Gå till aktuell bolagsstämma (1), gå till steget för "Röstängd" (2). För aktuell aktieägare som du vill byta företrädare för, finns längst till höger tre prickar (3). När man klickar på dessa får man upp en meny “Byt företrädare” (4). På samma ställe kan man också helt ta bort aktieägaren från röstlängden.

Samma möjlighet finns när man redigerar själva mötesprotokollet när man håller stämman, under punkten “Upprättande och godkännande av röstlängd”.

Fick du svar på din fråga?