Alla samlingar
Nyemissioner
Lägga in en nyemission i aktieboken om den är skapad utanför vår plattform
Lägga in en nyemission i aktieboken om den är skapad utanför vår plattform
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Hur gör man om nyemissionen är skapad utanför vår plattform?

För att lägga in en nyemission som är skapad inifrån vår plattform i aktieboken är enkelt, det kan du läsa om här.

Det finns två sätt:

  1. Vänta tills dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
    Detta är det enklaste och bra om allting blivit klart snabbt och man skickat in anmälan. Hur man gör beskriver vi nedan.

  2. Om Bolagsverkets registreringen av emissionen drar ut på tiden och de nya investerarna vill få sitt ägande registrerat i aktiebok direkt, innan Bolagsverkets registrering är klar, använd istället interimsaktier. Hur du ställer ut interimsaktier beskriver vi i denna artikel.

STEG 1: ÄR EMISSIONEN REGISTRERAD HOS BOLAGSVERKET ÄNNU?

För att vi ska kunna lägga in en emission som inte är skapad i vår plattform måste den först ha blivit registrerad hos Bolagsverket. Anledningen till det är att vi vill säkerställa att vi får in korrekta data.

Gå in under “Översikt” och undermenyn “Ärenden”. Där kan du se om du har ett ärende med rubriken “Ökning av aktiekapitalet genom nyemission”. Om det finns, så har anmälan kommit in till Bolagsverket. Under “Status” kan man se hur lång Bolagsverket kommit i behandlingen (uppmärkt i blått).

Om status är “Inneliggande ärende” betyder det att det håller på att behandlas. Vill man se mer information kan man klicka på ärendet och får mer information, t ex om det behövs kompletteringar. Man får också reda på vem som är handläggare och telefonnumret till denne. Om ärendet inte har en handläggare betyder det att ärendet inte ännu blivit tilldelad någon.

När du senar loggar in i Qoorp och från "Översikt" väljer "Ärenden" så kan du se om ärendet är registerat för då kommer status att ha ändras till “Ärendet är registrerat” (se den blåa rutan):

2. LÄGG IN AKTIEÄGARNA I AKTIEBOKEN

När ärendet är registrerat kan du lägga in aktieägarna i aktieboken. Börja med att gå till menyn “Aktiebok” och undermenyn “Transaktioner”, se nedan.

Då kommer valet “Registrera nästa transaktion" synas, vilket gäller just den nyemission som nu blivit registrerad hos Bolagsverket. Observera att detta val dyker upp vid midnatt dagen efter att registreringen skett hos Bolagsverket, först då får vi informationen från dem.

Nu är det bara att lägga in de nya aktieägarna på vanligt sätt genom att välja "Lägg till i aktieboken" (se ovan).

Då kommer vår plattform att föreslå datumet utifrån vad som är registrerat hos Bolagsverket. Men om det varit en utdragen nyemission, kanske ett annat datum är bättre och då kan du ändra datumet här:

Nu registrerar du vem som köpt aktier genom att klicka på Ange köpare, ange aktieslag, antalet aktier och pris per aktie. Du kan också skriva in en kommentar, till exempel om aktien är pantsatt. Sedan spara transaktionen.

TIPS Utifrån registreringen hos Bolagsverket vet vår plattform hur många aktier det var totalt (de blå sifforrna i skärmbilden). För varje gång du registrerar en aktieägares köp, så minskar antalet kvarvarande aktier som måste få en aktieägare. På det sättet hjälper vår plattform till så att det inte blir för få eller för många aktieägare registrerade (ett inte ovanligt problem annars). När du registrerar sista aktieägaren kan du också klicka på de blå siffrorna, så kommer vår plattform att överföra antalet i blått till "Antal aktier".

Fick du svar på din fråga?