Alla samlingar
Aktiebok
Att lägga in interimsaktier
Att lägga in interimsaktier
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Från det att en aktieägare tecknat aktier tills dess att de är registrerade hos Bolagsverket så kallas aktierna “interimsaktier”. Rent teoretiskt kan det ju hända något som gör att de i slutändan inte blir registrerade, och därför hanteras de lite annorlunda i StartupTools. Det normala är att StartupToolshämtar data från Bolagsverket om aktier i en nyemission, men när det gäller interimsaktier måste man lägga in dem själv. Gör så här:

Gå till "Aktiebok", "Transaktioner" och välj “"Lägg till interimsaktier":

Ange när aktierna tecknades:

Nu ska det anges 1) vem köparen var, 2) vilket aktieslag det rörde sig om, 3) hur många aktier och 4) till vilket pris. Ibland kan det även finnas behov av att 5) lägga in en kommentar om transaktionen. När allt är klart sparar man transaktionen:

Om du ska lägga in fler investerare i emissionen, fortsätt sedan med att ange en ny köpare och forsätt som ovan. Här har vi snart registrerat fyra aktieköp:

Nu kommer interimsaktierna att synas i listan över transaktioner:

I undermenyn/vyn "Aktieöversikt" syns det nya ägandet efter interimsaktierna:

I undermenyn/vyn "Aktiebok" syns köpen med noteringen "interimsaktier"(blåmarkerad text):

Detsamma gäller för aktieägare som själva loggar in i StartupTools aktieägarpanel, ge dem denna länk.

NÄR AKTIERNA ÄR REGISTRERADE HOS BOLAGSVERKET

När ärendet är registrerat hos Bolagsverket, hjälper vår plattform dig att lätt konvertera interimsaktierna till riktiga. Gå till "Aktiebok", "Transaktioner" och för transaktionen med interimaktier klicka på “KOPPLA REGISTRERAD EMISSION”:

Oftast kommer det bara att finnas en emission att välja på, men det skulle kunna finnas flera om man registrerat flera nyemissioner samtidigt. Välj den rätta emissionen genom att klicka på den:

Om du gör detta innan interimsaktierna är registrerade hos Bolagsverket, kommer fälten med datum och diarienummer vara tomma.

Nu kommer "Interimsaktier" att ha ersatts med "Nyemission":

Fick du svar på din fråga?