Alla samlingar
Övrigt
FAQ: Övriga frågor
FAQ: Övriga frågor
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

FRÅGA: Fler personer behöver tillgång till er plattform, hur lägger man till dem?

Svar: se “LÄGG TILL EN ANVÄNDARE”.

FRÅGA: När jag loggar in kan jag inte se mitt bolag

Svar: Vår plattform hämtar data från Bolagsverket om vilka som är bolagsmän, dvs sitter i styrelsen eller är VD eller vice VD i bolaget. Om du t ex är ägare men inte bolagsman kommer du inte se bolaget automatiskt. Be någon av bolagsmännen att bjuda in dig som användare i vår plattform.

FRÅGA: Hur ser jag om en nyemission eller annat ärende har kommit in till Bolagsverket och om det blivit registrerat?

Svar: Under menyn “Översikt” / “Ärenden” (1) finns alla ärenden som ditt bolag har hos Bolagsverket. I kolumnen “Registrerat” (2) visas vilket datum det blivit registrerat, under “Rubrik” (3) vad det handlar om och “Status” (4) visar var i processen det befinner sig. Om man vill ha mer information om ärenden klickar man på ärendenraden (det blåmarkerade området), så får man mer information, t ex namnet på handläggaren om det har blivit tilldelat.

FRÅGA: Jag får upp två olika organisationsnummer när jag söker på ett företagsnamn. Vad beror det på?

Svar: När företag slagits ihop genom fusion pekar det gamla organisationsnumret på samma namn som det nya. Ett exempel är Innovationsbron AB (org nr 556764-9347), som var ett statligt företag som investerade i startups. År 2013 slogs det ihop med Almi Invest AB (556667-8412). Om man söker på "Almi Invest AB" i Vår plattform får man upp två svar som både har samma namn, men olika organisationsnummer, dvs dels det gamla Innovationsbron och Almi Invest AB. Om man haft Innovationsbron som investerare måste man kunna mata detta, även om bolaget senare upphört. Det hade varit önskvärt att kunna visa det gamla namnet, men tyvärr erbjuder Bolagsverket inte möjlighet att slå upp tidigare namn på företag.

FRÅGA: Mitt bolag har gjort en split 200:1 (att varje gammal aktie blir 200 nya), från 500 till 100 000 aktier, men systemet räknar fel och säger att det ska bli 100 047 nya aktier. Vad beror det på och vad ska jag göra?

Svar: Data vi får från Bolagsverket är fel på något sätt. Det mest troliga är att det blir ett avrundningsfel i och med att Bolagsverkets datorsystem lagrar data med för få värdesiffror. Avrundningsfelet gör sedan att våra beräkningar blir fel. Att Bolagsverket lagrar data med för låg precision kan vi tyvärr inte göra något åt, men lösningen är att undvika att ha ett kvotvärde (aktiekapital per aktie) med för många decimaler. Detta kan t ex uppstå om man väljer en olämplig aktieuppdelning. Om man t ex gör en split 3:1 (tre nya aktier för varje gammal) i ett bolag med ett kvotvärde på 1 krona kommer kvotvärdet att bli förkortat till 0,333333 kr vilket inte är helt korrekt. Lösningen här är att tänka efter innan och inte välja dåliga uppdelningsfaktorer.

Felet kan också uppstå om Bolagsverket matat in data fel, eller att man skrivit fel på blanketten. Lösningen i det fallet är att få Bolagsverket att rätta inmatningsfelet. Kontakta oss så hjälper vi gärna till med det.

FRÅGA: Var hittar jag registreringsbevis för mitt bolag?

Svar: Tyvärr har Bolagsverket valt att ta betalt från oss om vi ska tillhandahålla registreringsbevis, bolagsordning och årsredovisningar. Däremot kan du gratis ladda ned det från verksamt om du är bolagsman. Så här gör du:

1) Gå till “Företag” under “Mina sidor”

2) Välj ditt företag

3) Gå till “Handlingar”

FRÅGA: Var hittar jag den senast registrerade bolagsordningen?

Svar: Se under “Var hittar jag registreringsbevis för mitt bolag” ovanför.

FRÅGA: Var hittar jag den senast registrerade årsredovisningen?

Svar: Se under “Var hittar jag registreringsbevis för mitt bolag” ovanför.

Fick du svar på din fråga?