Alla samlingar
Aktiebok
Byte av aktieslag
Byte av aktieslag
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om man när bolaget startar har ett enda aktieslag med en röst per aktie, ofta kallat stamaktie, och på en bolagsstämma godkänt en bolagsordning som tillåter ytterligare ett aktieslag som har en tiondels röstvärde som vi här kallar Pref A, så finns det två olika fall där man kan skapa nya aktier av typen Pref A:

1. Genom att några eller alla befintliga aktier görs om till det nya aktieslaget

Den här artikeln handlar om det första scenariot. Scenariot där det sker vid en nyemission, kan du läsa om här.

BYTA UT BEFINTLIGA AKTIER TILL NYTT AKTIESLAG

Utbytet kan innebära att man byter ut alla eller bara vissa aktier till det nya aktieslaget, här Pref A.

Observera att förutsättningarna för detta är att det nya aktieslaget, dess röstandel och maxantalet aktier finns i en bolagsordning antagen av en bolagsstämma.

Gör så här, gå till ”Aktiebok”, ”Transaktioner” och ”Lägg in aktieslagsbyten”:

Sedan ska datum för när aktieslaget byttes, anges. Om du väljer samma datum som exempelvis en nyemission är det viktigt att veta om bytet av aktieslag skedde före eller efter nyemissionen. Skedde det innan nyemissionen så påverkas den. Om du valt samma datum som en tidigare registrering får du vid pilen (blå markering) två val, före eller efter (röd markering):

Nu ska du "Ange säljare" för den aktieägare som bytt aktieslag:

Sedan klickar du på nedåtpilen (röd markering) för att kunna registrera det nya aktieslaget:

Här fyller du i namnet för det nya aktieslaget och dess röstvärde per aktie:

När aktieslaget är skapat, kommer du tillbaka till den tidigare dialogrutan. Sifforna i blått visar hur många stamaktier denna aktieägare har som kan bytas ut mot det nya aktieslaget:

I exemplet har vi bytt ut hälften av alla nuvarande aktieägares stamaktier till Pref A med en tiondels röstvärde:

Nu är det klart och i undermenyn “Transaktioner” syns bytena av aktieslag:

Fick du svar på din fråga?