Alla samlingar
Aktiebok
Skriva ut avräkningsnotor
Skriva ut avräkningsnotor
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En avräkningsnota är en skriftlig handling/kvitto som kan skapas för varje enskild aktieägares köp (så kallad köpnota) eller försäljning (så kallad säljnota) av aktier och andra värdepapper. Den kan användas som kvitto för aktiesäljaren/köparen samt för er bokförings skull.

Om ditt bolag har aktieboken i StartupTools plattform kan varje aktieägare som köpt eller sålt aktier, uppmanas att själv logga in i Aktieägarpanelen för att själva skapa sin avräkningsnota. Ge dem länken till den här guiden. Det minskar er administration.

För att själv ska skapa avräkningsnotor för transaktioner i aktieboken, gå till "Aktiebok" och sedan "Transaktioner":

Välj den transaktion för som du vill ta fram avräkningsnotor för (orange markering) och klicka på symbolen för avräkningsnotor (röd markering) och välj sedan språkalternativ:

Då skapas en avräkningsnota som kan laddas ned:

Här ser du exmpelinformation på vad en avräkningsnota innehåller:

Sedan kan du fortsätta skapa avräkningsnotor för alla kvarvarande registrerade händelser i transaktionen:

Fick du svar på din fråga?