Alla samlingar
Aktiebok
Aktieägarpanel
Aktieägarpanel
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Aktieägarpanelen gör det möjligt för aktieägarna att logga in för att kunna se sitt ägande i bolag som har sina aktieböcker i StartupTools.

För ägare som har svenskt personnummer och bor i Sverige loggar man in med bankID***. Har man inte svenskt personnummer kan man logga in med lösenord.

Här kan du logga in (ofta behöver du välja Sverige som land först):

När du loggat in visas en översiktsbilden av hur många aktier du äger i ett bolag samt hur stor andel av bolagets aktier, det motsvarar.

I bilden nedre del kan du fram en individuell PDF-rapport (1):

Den individuella rapporten kan du skriva ut eller ladda ned:

Det går också att ta fram en avräkningsnota, på svenska, engelska eller båda språken:

Så här kan den se ut:

Om du byter till "Översikt" ser du grundläggande information om bolaget, vilka som sitter i styrelsen samt kan se aktiekapitalförändrringar:

Har du aktier i fler bolag alternativt är bolagsman för ett bolag, kan du klicka på nedåtpilen vid aktuellt bolag och ser då de andra bolagen, men det under förutsättningen att de har sina aktieböcker i StartupTools plattform:

Observera att styrelsesuppleanter inte får upp denna information.

*** Fotnot: Rent tekniskt gäller följande: om aktieägaren hade svenskt personnummer när aktieboken lades upp går det fortfarande att logga in med bankID även om personen senare flyttat från Sverige. Däremot kan vi inte lägga upp personer som redan har flyttat ut när aktieboken läggs upp. Det beror på att personnummer slutar att vara sökbara efter att en person har flyttat från Sverige, även om personnumret finns kvar. Personer som bor utomlands får därför läggas upp som om de inte hade svenskt personnummer och kan logga in med lösenord

Fick du svar på din fråga?