Alla samlingar
Övrigt
Så bokför du teckningsoptioner och WISE-konvertibler
Så bokför du teckningsoptioner och WISE-konvertibler

En sammanfattning av hur du bokför teckningsoptioner och WISE-konvertibler, med praktiska exempel

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När ett bolag ger ut teckningsoptioner tar man (normalt) betalt i form av en teckningspremie, vars pris räknas ut med hjälp Black-Scholesformeln. Låt oss anta att man ställt ut 1 000 teckningsoptioner och att teckningspremien är 5 kr per teckningsoption och att lösenpriset sedan är 50 kr per aktie. När teckningsoptionen köps bokför man de 5 000 kronorna mot fritt eget kapital, t ex så här:

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1941

Bankkonto

5 000

2090

Fritt eget kapital

5 000

När aktierna sedan tecknas betalar optionsinnehavaren 50 000 kr för 1 000 aktier. Om vi intar att kvotvärdet (aktiekapital per aktie) är 1 kr, så bokförs denna transaktion så här:

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1941

Bankkonto

50 000

2081

Aktiekapital

1 000

2097

Överkursfond

49 000

Notera att det mesta av pengarna som tas in inte bokförs som aktiekapital, utan till överkursfonden. Detta är det normala.

En WISE-konvertibel bokförs på samma sätt, men skillnaden här är att man betalar nästan hela beloppet i början, och bara en liten del när man löser in aktien. Antag att investeraren investerat 1 000 000 kr för och att dessa konverteras till 10 000 aktier när löptiden går ut. Vi förutsätter att kvotvärdet även i detta fall är 1 kr. Då kommer man först att bokföra utgivning av WISE-konvertibeln så här:

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1941

Bankkonto

1 000 000

2090

Fritt eget kapital

1 000 000

Utgivningen av aktier kommer att ske till kvotvärdet, vilket gör att man, till skillnad från i exemplet ovan, inte får något i överkursfonden:

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1941

Bankkonto

10 000

2081

Aktiekapital

10 000

Fick du svar på din fråga?