Alla samlingar
Nyemissioner
Till vilket konto ska investerarna betala in?
Till vilket konto ska investerarna betala in?
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man gör en nyemission eller ger teckningsoptioner så ska ju investerarna betala in pengar. Men till vilket konto?

När man ska registrera en kontant nyemission samt teckning av aktier från teckningsoptioner behöver man ett bankintyg. De flesta banker vill att man har ett separat bankkonto som bara används för nyemissioner, och att detta bankkonto är tomt innan emissionen påbörjas. Anledningen är rent praktiskt - det är mycket lättare att följa transaktionerna om det enda som händer på kontot under den aktuella tiden är nyemissionen. Men det finns ingen lag på att man måste göra så, så har man inte haft ett separat konto för nyemissionen kan man behöva prata extra med banken för att få dem att utfärda bankintyget.

Samma sak gäller när man tecknar nya aktier som baserar sig på teckningsoptioner.

Men när man ställer ut teckningsoptionerna (eller WISE, eftersom WISE är en form av teckningsoptioner) och optionsinnehavarna ska betala teckningspremien, så finns det inget krav på att ställa ut ett bankintyg. Det gör att man heller inte är tvungen att använda ett speciellt bankkonto. Det gör att man också kan ta emot betalningen via bankgiro. Detta är mer praktiskt för den som skickar pengarna att betala till bankgiro, eftersom man får en återkoppling till vem man skickar pengarna. När man gör en överföring till ett bankkonto däremot så får man ingen återkoppling, så skriver man fel kontonummer så finns det en risk att pengarna hamnar hos någon annan utan att man vet om det. Speciellt när det gäller stora penningssummor kan det därför kännas otryggt att göra överföring till ett bankkonto, istället för ett bankgiro.

Så varför kopplar man inte ett bankgiro till nyemissionskontot? Det går utmärkt att göra det, men det är ovanligt att man gör så. Den enda nackdelen är givetvis att det kommer att finnas en kostnad för ett extra bankgirokonto. Och för utländska betalningar hjälper det inte, eftersom bankgirot bara tar emot svenska betalningar.

Fick du svar på din fråga?