Alla samlingar
Teckningsoptioner
Så fungerar vesting vid föräldraledighet för teckningsoptioner
Så fungerar vesting vid föräldraledighet för teckningsoptioner
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

I våra teckningsoptionsavtal har vi en skrivelse som reglerar vad som händer under vestingen när man är föräldraledig. Den finns i 4.2 och 4.3 av teckningsoptionsavtalet:

Vilken praktisk påverkan får detta för den som är föräldraledig eller sjukskriven? Det korta svaret är: väldigt liten, ofta ingen alls.

Det lite längre svar är att det beror på omständigheterna. Eftersom vestingen oftast är lika lång som löptiden på optionerna, och optionernas löptid inte kan förlängas, så innebär det att man vid föräldraledighet visserligen skjuter upp vestingen, men när vestingen är slut, så är allt färdigvestat. Med andra ord: om man har kvar sin anställning under hela löptiden, så har man vestat alla optioner, oavsett hur mycket föräldraledig man varit. Det finns dock två fall när detta gör en praktisk skillnad:

  1. Den anställde slutar innan vestingen är färdig.

    Tänk dig att den anställde har ett fyraårigt program som ger 4000 optioner. Efter 2 år, när hen har vestat 2000 optioner, går den anställde på föräldraledighet och efter ytterligare 1 år säger hen upp sig. Om hen inte varit föräldraledig utan jobbat hade ytterligare 1000 optioner blivit vestade (totalt 3000), men på grund av föräldraledigheten blir det bara 2000 optioner vestade.

  2. Optionsprogrammet är längre än vestingperioden.

    Om vi tänker oss ett optionsprogram som löper på fem år, men som bara har fyra års vesting. Om den anställde igen går på föräldraledighet efter två år, har hen vestat 2000 optioner. Efter ett års föräldraledighet har de två kvarvarande årens vesting blivit senarelagda med ett år. Efter år fyra kommer övriga anställda att ha vestat samtliga optioner, men den föräldraledige kommer att ha ett år kvar. Efter fem år har hen dock vestat klart.

Fick du svar på din fråga?