Alla samlingar
Teckningsoptioner
Att byta ut optionsavtalen för ett teckningsoptionsprogram (eller WISE)
Att byta ut optionsavtalen för ett teckningsoptionsprogram (eller WISE)
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vi får ibland frågan om vi kan ändra i avtalen för teckningsoptioner och WISE-konvertibler eller lägga till egna avtal. Svaret är: ja, det går, men det är inget vi rekommenderar. I de flesta fall kan man åstadkomma det man vill genom att göra ändringar i systemet. Men i vissa fall kan det krävs att man faktiskt gör ett eget avtal.

Bättre utan ändringar

Det är alltid bättre om man klarar sig utan att göra ändringar. Varför då? I StartupTools plattform hänger alla dokument ihop. Om man gör en ändring på ett ställe, så kan man enkelt uppdatera det på andra ställen genom att generera om alla dokument. Och systemet håller ju också reda på vilka dokument som behöver signeras och att de faktiskt har blivit signerade digitalt. Om man byter ut ett dokument eller gör en ändring i ett dokument som redan skapats, så bryter man den digitala kedjan; man kan inte längre vara säker på att det som skapats i systemet verkligen är det som sedan står i dokumentet. T ex håller systemet reda på hur många optioner som är vestade vid en viss tidpunkt. Har man skapat ett eget avtal kan systemet inte längre hålla reda på det.

I värsta fall inför man en ändring som skapar problem - t ex om man ändrar villkoren i en personaloption så att den inte längre är kvalificerad, utan beskattas som inkomst av tjänst, eller anställningsavtal med för lång provanställning.

Går det att göra ändringen i plattformen?

Börja med att kolla om du faktiskt kan göra ändringen i plattformen. Vill ni t ex att bolaget ska ha rätt att återköpa vestade optioner till marknadspris om man slutar? Det går att ställa in. Eller ha längre cliff än normalt, eller vesting per år istället för månad? Det går också att ändra.

Behövs ändringen?

Om det inte går att göra ändringen, fråga dig om ändringen verkligen behövs. Ibland får vi förslag på ändringar av typen "en bekant till mig tyckte att man borde skriva X istället för Y". Det kan hända, men våra avtal är granskade av jurister och har använts över lång tid, så sannolikheten för att vi missat något fundamentalt är liten. Och att bara ändra en formulering men behålla innebörden skapar knappast något värde.

Kan man åstadkomma samma sak på ett enklare sätt än att ändra i avtalet? Kanske har man redan ett aktieägaravtal och kan lägga in de specialvillkor man vill ha där (om det inte är ett villkor som måste registreras hos Bolagsverket).

Så gör du en ändring

Om alla möjligheter är uttömda och du verkligen måste ha en ändring kan du göra på två olika sätt. Om det är själva optionsavtalet du vill ersätta kan du helt enkelt välja att inte använda det som skapas i plattformen. Du kanske kan ladda ned någon av våra oifyllda mallar och utgå från det:

Om det bara är en mindre ändring du vill göra, kan du skapa en PDF i systemet, ladda ned den och sedan konvertera den till ett Word-dokument. De flesta konverteringsprogram ger tveksam kvalitet, men vi tycker att adobe.com gör ett bra jobb. På deras webbsida kan man utan kostnad konvertera PDF-dokument till Word.

När ni gjort ändringarna kan ni sedan skapa ett nytt PDF-dokument, och sedan signera det i vår vanlig e-signeringstjänst.

Fick du svar på din fråga?