Alla samlingar
Bolagsstämma
Så vidimerar du ett protokoll
Så vidimerar du ett protokoll
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man skickar in protokoll från en bolagsstämma eller ett styrelsemöte till Bolagsverket måste det vidimeras. Vidimering innebär att man intygar att kopian man gjort överensstämmer med originalet. Det är alltså annorlunda än en bevittning, där någon annan intyger att de sett personen skriva under. Därför går det bra att vidimera ett dokument man själv skrivit på.

Det är den sidan där signaturerna finns som man ska vidimera. Om dokumentet digitalt är signerat i StartupTools platform är detta sista sidan (eller sista sidorna, om det finns många signatörer), som ser ut ungefär så här:

Skriv helt enkelt "Vidimeras", sedan din signature med blått bläck, och ett namnförtydligande:

Fick du svar på din fråga?