Alla samlingar
Bolagsstämma
Att hålla bolagsstämma per capsulam
Att hålla bolagsstämma per capsulam
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Att hålla bolagsstämma per capsulam är ibland användbart; i denna blogartikel förklarar vi när det är lämpligt.

Att hålla en bolagsstämma per capsulam är enkelt i StartupTools plattform. Börja med att gå in på Styrelseportal / Bolagsstämmor och välj bolagsstämman i fråga. Tryck sedan på kugghjulet:

Då kommer man till grundinställningarna för mötet, och i det första steget väljer man "Per Capsulam" som mötestyp.

Om man håller ett möte per capsulam läggs alla aktieägare automatiskt in som signatörer. Det sker alltså inget egentligt möte, utan bara en signering. Därför är det viktigt att alla är informerade om vad som kommer att hända, så att de förstår. Det bästa är om man har möjlighet att prata med alla aktieägare innan eller åtminstone att man skickar ut ett mejl innan signeringen som förklarar vad som kommer att hända. Däremot är det inte lämpligt att skicka ut en kallelse, eftersom det kan ge intrycket av att man faktiskt har ett fysiskt möte vid en viss tidpunkt.

Fick du svar på din fråga?