En fråga vi ofta får är hur gammalt bolaget får vara om man ska kunna ställa ut kvalificerade personaloptioner, KPOer (även kallat "QESO" - Qualified Employee Stock Options). Grundregeln är ganska enkel: från det att verksamheten startar har man 10 kalenderår på sig att ställa ut dem. Notera alltså att det inte handlar om när bolaget bildades, utan när verksamheten startades. Om bolaget bilades 2008, men låg vilande och att verksamheten startades den 12 juni 2013, så har, har man till 2023-12-31 att ställa ut KPOer. Vad som räknas som verksamhetsstart är inte tydligt definierat i lagen, men rimligen är det från den tidpunkt när man registrerat bolaget för att betala moms och arbetsgivaravgifter.

Detta enkla fall gäller bara om verksamheten startades i samma bolag som man ställer ut KPOerna i. Ibland tar man ju över verksamhet från ett annat bolag, och då är det starttidpunkten för den verksamheten som gäller. Om man t ex startade ett bolag under 2021, men sedan tar över verksamhet som startade sin verksamhet 2015, så är sista dagen att ställa ut KPOer 2015-12-31.

Byte av verksamhet

En annan fråga som dyker upp är vad som händer om bolaget startades för mer än tio år sedan, men att man lagt ned verksamheten och sedan startat upp en helt ny verksamhet. Kan man inte då räkna den nya verksamhetsstarten som starttidpunkt för KPOerna? Man kan tycka att det vore rimligt, men tyvärr finns det inget stöd i lagen för det. Även om det var någon annan verksamhet för tio år sedan, så kommer det att räknas som verksamhetsstart.

Däremot kan man i ett sådant fall tänka sig att man startar ett nytt bolag, tar över den aktuella verksamheten, och på så vis får en ny starttidpunkt för det KPOer. Exempel:

Bolag A startar 2007 och bedriver konsultverksamhet. 2012 lägger man ned konsultverksamheten och bolaget är vilande fram till 2014, då man startar en e-handelsstjänst som inte har med den gamla konsultverksamheten att göra.

Bolag A kan då inte ge ut KPOer, eftersom verksamheten startade 2007. Men om man bildar ett nytt bolag B år 2022, som sedan tar över e-handelstjänsten, så får bolag B sitt startår för KPOer 2014, och kan alltså ge ut KPOer fram till år 2014-12-31.

Är det värt att göra en sådan transaktion bara för att kunna ställa ut KPOer? Det beror helt på hur stor verksamheten hunnit bli. Att flytta över verksamheten behöver inte vara så komplicerat, men det gäller att man gör det på rätt sätt, så att man inte skapar ett skatteproblem, t ex genom att överlåta verksamheten till ett för lågt pris. Rådgör därför alltid med en skatteexpert innan ni gör en sådan affär.

En artikel med samtliga regler, samt refererenser till lagtexten finns här.

Hittade du svaret?