Hur gammalt får bolaget vara för att man ska kunna ställa ut kvalificerade personaloptioner?
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En fråga vi ofta får är hur gammalt bolaget får vara om man ska kunna ställa ut kvalificerade personaloptioner, KPOer (även kallat "QESO" - Qualified Employee Stock Options). Grundregeln är ganska enkel: från det att verksamheten startar har man 10 kalenderår på sig att ställa ut dem. Notera alltså att det inte handlar om när bolaget bildades, utan när verksamheten startades. Om bolaget bilades 2008, men låg vilande och att verksamheten startades den 12 juni 2013, så har, har man till 2023-12-31 att ställa ut KPOer. Vad som räknas som verksamhetsstart är inte tydligt definierat i lagen, men rimligen är det från den tidpunkt när man registrerat bolaget för att betala moms och arbetsgivaravgifter.

Detta enkla fall gäller bara om verksamheten startades i samma bolag som man ställer ut KPOerna i. Ibland tar man ju över verksamhet från ett annat bolag, och då är det starttidpunkten för den verksamheten som gäller. Om man t ex startade ett bolag under 2021, men sedan tar över verksamhet som startade sin verksamhet 2015, så är sista dagen att ställa ut KPOer 2015-12-31.

Byte av verksamhet

En annan fråga som dyker upp är vad som händer om bolaget startades för mer än tio år sedan, men att man lagt ned verksamheten och sedan startat upp en helt ny verksamhet. Kan man inte då räkna den nya verksamhetsstarten som starttidpunkt för KPOerna? Man kan tycka att det vore rimligt, men tyvärr finns det inget stöd i lagen för det. Även om det var någon annan verksamhet för tio år sedan, så kommer det att räknas som verksamhetsstart.

Det går heller inte att starta ett nytt bolag och flytta över verksamheten dit - då får man fortfarande det gamla startdatumet.

En artikel med samtliga regler, samt refererenser till lagtexten finns här.

Fick du svar på din fråga?