Alla samlingar
Teckningsoptioner
FAQ: Teckningsoptioner
FAQ: Teckningsoptioner

Vanliga frågor och svar om teckningsoptioner i vår plattform

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

FRÅGA: Kan man ställa ut teckningsoptioner till företag?

Svar: Ja. Våra avtal har också ett tillägg som gör att om en person är huvudägare i sitt eget bolag, så kopplas eventuellt vesting till att bolaget fortsätter att utföra arbete åt företaget.

FRÅGA: Kan olika personer i samma teckningsoptionsprogram ha olika vesting?

Svar: Ja och det finns också fler inställningar per individ.

Gå till steg steget “Vesting” (1) och klicka sedan på pennan (2) för aktuell individ:

Här (3) kan du sedan göra flera val för varje individ och även ange vad vestingen är knuten till (4):

FRÅGA: Kan man vesta teckningsoptioner annat än månadsvis?

Svar: Vesting innebär att optionsinnehavaren tillgodogör sig, d.v.s. får möjlighet att använda, ett visst antal optioner efter vid olika tidpunkter.

Man kan välja att de ska ske varje månad, kvartal, halvår eller år och man väljer det under (3) i det andra fältet i bilden ovan.

FRÅGA: I normalfallet kan man bara lösa in teckningsoptionerna till aktier under den sista månaden. Går det att göra den tiden längre, så att optionsinnehavaren kan lösa in teckningsoptioner till aktier direkt när de blivit vestade?

Svar: Ja, det går att ställa in under steget “Sammanfattning” (1) och sedan ange det under "Sista dag att teckna aktie" (2).

FRÅGA: Kan olika personer i samma optionsprogram ha olika löptid på själva programmet?

Svar: Nej. Villkoren i optionsprogrammet bestämmer längden på programmet, så vill man ha olika längd måste man ha olika program. De kan dock beslutas vid samma tillfälle.

FRÅGA: Kan olika personer i samma optionsprogram ha olika teckningskurs?

Svar: Nej. Teckningskursen måste vara samma för alla person i programmet. Vill man ha olika teckningskurs använder man istället två olika program. Det går enkelt att fatta beslut om två program vid samma tillfälle.

FRÅGA: Om man fattar beslut om flera teckningsoptionsprogram vid samma tillfälle, behöver man skicka in tre olika ärenden och betala tre olika anmälningsavgifter?

Svar: Nej. Alla beslut som kräver registrering och som beslutas vid ett och samma möte och som skickas in i samma kuvert går på samma anmälningsavgift. Skickar man in dem vid olika tillfällen eller i olika kuvert blir det dock en anmälningsavgift per kuvert.

FRÅGA: Vårt företag vill ha en annan lydelse på själva avtalet med den som köper optionerna. Går det?

Svar: Ja, vår plattform skapar alla dokument som behövs - beslutsprotokoll, anmälningsblankett, optionsvillkor, värderingsuträkning och själva avtalet med optionsinnehavaren. Det går bra att byta ut själva avtalet mot ett annat. Då är det viktigt att komma ihåg att just det dokumentet inte ska signeras digital från teckningsoptionsprocessen. Om ni vill ha det dokumentet signerat digitalt kan ni skicka ut det för signatur genom den vanliga digitala signeringen som finns i vår plattform.

FRÅGA: Anmälningsblanketten visar färre (eller inga) teckningsoptioner. Vad beror det på?

Anmälningsblanketten räknar bara med de teckningsoptioner som ni har markerat som betalda. Om inga är markerade som betalda, kommer anmälningsblanketten inte att finnas alls. Om bara en vissa men inte alla är betalningsmarkerade, eller om vissa är markerade som “har inte betalat”, så kommer anmälningsblanketten ha färre antal optioner än det maximala antalet.

Fick du svar på din fråga?