FAQ: Personaloptioner

Vanliga frågor om kvalificerade personaloptioner

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

FRÅGA: Hur mycket måste en anställd eller styrelseledamot tjäna för att kunna få kvalificerade personaloptioner?

Svar: En anställd som får kvalificerade personaloptioner måste arbeta i genomsnitt minst 30 timmar per vecka och under den första intjänandetiden (tre år) tjäna totalt minst 13 inkomstbasbelopp. Detta motsvarar år 2022 25 639 kr per månad.

Från 1 januari 2022 finns även möjlighet för styrelseledamöter att få kvalificerade personaloptioner. För att en styrelseledamot ska vara berättigad till kvalificerade personaloptioner måste hen få en ersättning på totalt 1,5 inkomstbasbelopp under intjänandetiden. För år 2022 innebär detta 106 500 kr för hela perioden, eller 35 500 kr per år. Detta framgår av Inkomstskattelagens kapitel 11a, § 15.

FRÅGA: Hur många personaloptioner får man ställa ut?

Svar: Det finns två gränser att ta hänsyn till: maximalt personaloptioner till ett värde av 3 miljoner kronor per mottagare och maximalt till ett värde av 75 miljoner kronor totalt.Värdet i detta fall räknas ut som priset per aktie, räknat på den senaste marknadsmässiga transaktionen, gånger antalet optioner personen erhåller. T ex om priset på aktie var 18 kr så blir det maximala antalet optioner 3 000 000 kr / 18 kr per aktie = 166 666 aktier. Med en marknadsmässig transaktion menar man antingen en nyemission som skett till marknadsmässiga villkor eller en försäljning som skett till marknadsmässiga villkor. Om det inte finns någon sådan transaktion räknar man istället ut värdet genom att ta bokförda tillgångar minus bokförda skulder och dela detta tal med antalet aktier. Den senare metoden kommer i nästan alla fall att ge ett väsentligt lägre pris per aktie

FRÅGA: Kan man ställa ut kvalificerade personaloptioner till utländska medarbetare?

Svar: Ett villkor för att man ska få utnyttja de i Sverige skattemässigt fördelaktiga kvalificerade personaloptionerna krävs att personen är anställd i och betalar skatt i Sverige. Detta gör att man inte kan utnyttja dem för personer som är bosatta utomlands. Men svenska Skatteverket har ingen jurisdiktion över bolagets utländska medarbetare - det är en fråga för skatteverket i respektive land. I vissa länder kan ett upplägg som liknar de svenska kvalificerade personaloptionerna fungera, men ni bör kontakta skatteexpertis i respektive land för att säkerställa vilka regler som gäller där.

Fick du svar på din fråga?