Alla samlingar
Aktiebok
Att ändra datum för en redan registrerad nyemission
Att ändra datum för en redan registrerad nyemission
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

I normala fall sätter vår plattform datumet för en nyemission till samma som datumet för beslutet. Oftast är det lämpligt. Men ibland kan har man behov av att sätta ett annat datum, t ex om man har lång teckningstid och aktierna tecknas flera månader efter att beslutet fattas. Då behöver man bara ändra det datum som vår plattform föreslår.

Men vad händer om man redan lagt in ett datum och upptäcker att det var fel?

Börja med att gå till Aktiebok (1), Transaktioner (2) och välj den nyemission (3) som det gäller.

Då visas alla registrerade transaktioner (i exemplet bara en enda, se bilden nedan).

Vad du nu måste göra är att radera alla transaktioner eftersom det är först då som du kan ändra datumet för nyemissionen. Sedan måste du registrera om alla transaktioner igen (aktieägare, aktieslag, antal aktier, pris samt eventuella kommentarer). TIPS är att ta en skärmbild av hur det ser ut nu så att det blir lätt att senare återregistrera dessa transaktioner när du korrigerat datument.

Välj att markera alla transaktioner i emissionen (1). Då kommer knappen "Ta bort" att synas (2). Tryck "Ta bort.

Eftersom vår plattform hämtar data från Bolagsverket kommer förslag på en nyemission som nu borde registreras att föreslås utifrån beslutsdatum hos Bolagsverket (den du nyss tog bort):

Klicka på "Lägg in i aktieboken" ovan, och dialogrutan nedan kommer fram. Nu kan du ändra till rätt datum:

Efter det behöver du återregistrera alla aktieägare, typ av aktier, antal aktier, pris och eventuell kommentar igen.

Sedan har nyemissionen rätt datum.

Detta fungerar bra för emissioner med relativt få deltagare. Om det handlar om väldigt många är det enklare om StartupTools gör ändringen av datumet åt er. Kontakta oss i så fall via vår chat.

Fick du svar på din fråga?