Alla samlingar
Övrigt
Att rapportera verklig huvudman
Att rapportera verklig huvudman
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Från den 1 februari 2018 måste alla svenska aktiebolag (och en del föreningar) rapportera sina verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Detta kan ske t ex genom att:

  • man äger mer än 25% av aktierna i bolaget

  • man tillsammans med en närstående person (make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar) äger mer än 25% av aktierna i bolaget

  • man genom avtal med övriga aktieägare har rätt att utse eller avsätta mer än halva styrelsen

verklig_huvudman.png
verklighuvudman3.png

Om något av ovanstående är uppfyllt måste man rapportera den eller de personer som är verkliga huvudmän till Bolagsverkets register.

Men även om bolaget saknar verklig huvudman, eller att man av olika skäl inte kan avgöra om det finns en verklig huvudman, så måste det rapporteras.

När man rapporterar en verklig huvudman anger man på vilket sätt personen har kontroll och om det sker genom ägande, hur stor ägarandel personen har, i något av de fem spannen 0-25%, +25% - 50%, +50% till 75%, 75% till straxt under 100% eller 100%.

Så fort det sker en förändring av ägandet som påverkar registreringen, dvs att personen ökar eller minskar sitt ägande så mycket att den byter kategori ovan, så måste en ny registreringen göras.

Att rapportera verklig huvudman kan vara besvärligt om man har ett företag som ägare, som kanske i sin tur ägs av ett eller flera andra bolag. I vissa fall kan man behöva ta reda på vem som är ägare i flera steg bakåt.

Detta uppges kosta 250 kronor. När man registrerat huvudman får man en bekräftelse på registreringen, dels på webbsidan, dels per epost till sig själv.

Fick du svar på din fråga?