Alla samlingar
Övrigt
Så deklarerar du investeraravdraget
Så deklarerar du investeraravdraget
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om ett bolag du investerat i också för sin aktiebok i vår plattform kan vi hjälpa till så att du får göra av investeraravdraget. I princip innebär det att du får dra av halva summan av det som du investerat första gången, med vissa begränsningar.

VAD BOLAGET BEHÖVER GÖRA:

Innan den 15 januari året efter att investeringen gjordes behöver vi få i uppdrag att sköta rapporteringen av investeraravdraget. Då skapar vi en datorfil som vi skickar in till Skatteverket senast den 31 januari. Då hinner kontrolluppgiften komma med förtryckt på investerarens deklaration. Detta är istället för att manuellt fylla i blankett KU28.

VAD INVESTERAREN BEHÖVER GÖRA:

uppgifter_du_själv_ska_redovisa_i_deklarationen
K11

Här anger du referensen till blankett K11:

Deklarera K11

När deklarationsblanketten kommer finns det med en förtryckt kontrolluppgift. Den finns på en vit sida som heter "Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 20XX". En bit ned på denna sida, före skatteuträkningen finns uppgifterna med under "Uppgifter som du själv ska redovisa i deklarationen"

Sedan laddar du ned K11-blanketten från vår plattforms aktieägarportal (under förutsättning att bolaget beställt denna tjänst från oss) och därifrån tar du värdet från 1.3 (det rödmarkerade nedan)och skriver in det i fält 8.7 på deklarationsblanketten:Glöm inte att skicka in K11-blanketten också.

Om du säljer aktierna inom fem år behöver du betala tillbaka avdraget. Behåller du aktierna längre behöver du inte göra det

Fick du svar på din fråga?