Alla samlingar
Nyemissioner
Så genomför man en försenad registrering av en nyemission
Så genomför man en försenad registrering av en nyemission
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man genomför en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, så har man sex månader på sig från beslutsdatumet att skicka in anmälan till Bolagsverket.

Det är bolagets ansvar att detta sker, så det är viktigt att bekräfta att man fått igenom registreringen. För har man lagt ut detta på en konsultbyrå kan man alltså tro att registreringen är gjord när den i själva verket inte är det.

I vår plattform ser du detta enkelt genom att titta under “Översikt” (1) och “Ärenden” (2).

Ärendet kan ha inkommit men ännu inte registrerats, då finns information om inkommandedatum, se nedan.

Efter inkommandet, kan det dröja innan ärendet registreras. För det är inte ovanligt att de som inte använder vår plattform kan behöva göra två och tre kompletteringar, innan ärendet kan registreras. När det är klart, kommer du se information om datum för registreringen, status och diarienumret, se nedan.

När en nyemission av aktier blivit registrerad hos Bolagsverket, så kommer den att visas under Aktiebok (1), Transaktioner (2). Vår plattform är då förberedd för att hjälpa dig registrera nyemissionen under "Registrera nästa transaktion" (3):

SÅ SER DU OM TECKNINGSOPTIONER BLIVIT REGISTRERADE

För att kontrollera om ett teckningsoptionsprogram blivit registrerade går man in under “Optioner” (1) och “Teckningsoptioner” (2).

Alla optionsprogram som blivit registrerade hos Bolagsverket kommer att ha ärendestatus “Ärendet är registrerat” (3) och de kommer även att ha ett diarienummer (4).

I bilden ovan ser vi att det finns två registrerade optionsprogram, där (5) är skapat i vår plattform men som ännu inte blivit registrerat, samt (6) som inte är skapat i vår plattform och är registrerat.

Oavsett allt detta, det är viktigt att följa upp att registreringen av nyemissioner och teckningsoptoiner, verkligen blir gjorda och vår plattform gör det enkelt för dig.

SÅ REGISTRERAR DU I EFTERHAND

Från det att registreringen skulle ha varit inne, dvs sex månader efter beslutet, så har man två år på sig att göra rättningar.

Det kräver att alla som deltagit i nyemissionen eller tecknat teckningsoptioner eller konvertibler, skriver på ett intyg om att de står fast vid teckningen, vilket kan vara en utmaning.

Man fyller alltså i en vanlig anmälningsblankett om nyemission, teckningsoptioner eller konvertibler samt kompletterar med ett intyg. Själva intyget är enkelt. Det behöver bara intyga att personen som tecknat sig står fast vid teckningen, här är tre exempel:

A: Bekräftelse av teckning av aktier

B: Bekräftelse av teckning av teckningsoptioner

C: Bekräftelse av teckning av konvertibler

Fick du svar på din fråga?