Alla samlingar
Nyemissioner
Tänk på detta vid nyemission av aktier och teckningsoptioner i publika bolag
Tänk på detta vid nyemission av aktier och teckningsoptioner i publika bolag
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man gör nyemission i publika bolag finns det vissa saker man ska tänka på. Det gäller framför allt den så kallade “Leo-lagen”, vilken finns i kapitel 16 i aktiebolagslagen.

Grundregeln är att alla nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som inte görs med företräde för befintliga aktieägare under vissa förhållande bara kan beslutas på bolagsstämma, men inte genom styrelsebeslut, även om det finns ett bemyndigande.

En företrädesemission är en emission där de som redan äger aktier får teckna i förhållande till hur mycket det äger. Motsatsen är en emission utan företräde, eller som man ofta säger, en “riktad emission”. Enligt Leo-lagen får inte styrelsen fatta beslut om riktade emissioner om de som får teckna är:

  1. Styrelseledamöter i bolaget (eller ett annat företag inom samma koncern - detta gäller för samtliga punkter

  2. VD eller andra anställda i bolaget

  3. Personer som är närstående till styrelseledamöter, VD eller anställda

  4. Bolag som där personer som omfattas av punkterna 1,2 eller 3 har ett avgörande inflytande.

Syftet med regeln är att personer med inflytande i bolaget inte ska kunna berika sig själva på andra aktieägares bekostnad. Om man därför ska genomföra emissioner till någon som omfattas av detta måste det alltså ske på en bolagsstämma och på den bolagsstämman måste 90 procent av de aktier som är företrädda på stämman rösta för förslaget.

Även om detta gäller både emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, är det främst när man ger ut teckningsoptioner som detta är aktuellt. Teckningsoptioner ges i princip aldrig ut med företräde (det blir tämligen meningslöst), så grundregeln är att teckningsoptioner i publika bolag måste beslutas om vid bolagsstämman.

Fick du svar på din fråga?