Alla samlingar
Nyemissioner
Så förlänger du teckningstiden på en nyemission
Så förlänger du teckningstiden på en nyemission
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ibland händer det att en nyemission drar ut på tiden och att alla nya investerare inte hinner skriva på innan teckningstiden går ut. Kan man förlänga teckningstiden då? Svaret är: oftast. Vår plattform har som standardformulering i nyemissionsbeslutet att styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden (se nedan). Det finns inget formaliakrav på hur ett sådant förlängningsbeslut ska gå till, men är man osäker kan man alltid hålla ett styrelsemöte för att slå fast det.

Man måste dock tänka på att nyemissionen måste registreras inom 6 månader från det att beslutet fattades. Om man t ex fattade beslutet 2020-01-15 så måste beslutet komma in till Bolagsverket före 2020-07-15. Eftersom man behöver lite tid på sig för postgång och att få fram bankintyget betyder det att man i praktiken måste ha en sista teckningsdag inom fem och en halv månad från beslutet.

Fick du svar på din fråga?