Alla samlingar
Nyemissioner
Att göra en nyemission innan en tidigare nyemission är färdigregistrerad hos Bolagsverket
Att göra en nyemission innan en tidigare nyemission är färdigregistrerad hos Bolagsverket
Hur du kan lösa detta i vår plattform handlar denna artikel.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varje natt uppdaterar Bolagsverket vår plattform med data, exempelvis när en nyemission har registrerats och hur många aktier den omfattar. Det gör att information som antalet aktier och informationen om aktiekapital automatiskt är korrekt i vår plattform när man till exempel ska skapa underlag för en nyemission.

Men ibland när man genomfört en nyemission och skickat in den till Bolagsverket, kan det ta flera veckor innan den blir registrerad. Om man under tiden när denna emission ligger inne för registrering men inte är klar, påbörjar en ny nyemission i plattformen så kommer informationen om antalet aktier och om aktiekapitalet inte vara korrekt. Den här artikeln handlar om hur du löser det.

I detta exempel utgår vi från följande:

  • Bolaget har 5 miljon aktier innan den första emissionen.

  • Den första nyemissionen ökar antalet aktier med 1 miljoner, det vill säga till totalt 6 miljoner aktier.

  • Den andra nyemissionen är på som mest 1 miljoner aktier till, men bara 700 000 tecknas av dessa.

För den andra nyemissionen går du igenom vår steg-för-steg guide om nyemissioner som vanligt, men det är några fält som du nu själv måste uppdatera eftersom datan vi fått från Bolagsverket här inte stämmer.

STEG 3 HUR MYCKET SKA TAS IN (1)

  • I fältet ovan ”Antal aktier före nyemission” (2) kommer det att stå 5 miljoner men borde stå 6 miljoner (summan av aktierna innan samt den första nyemissionen).

  • Aktiekapitalet måste uppdateras så att det ökar på motsvarande sätt, dvs i från 50 000 kr till 60 000 kr (3)

  • Genom att öka aktiekapitalet lika mycket som antalet aktier hålls kvotvärdet (4) konstant.

  • När vi gjort denna förändring kan vi lägga in det maximala antalet i aktier i den nya nyemissionen, t ex 1 miljoner aktier (5).

Senare, när inbetalningarna kommit in till ert bankkonto (som du angett i vår steg-för-steg guide) samt skaffat ett bankintyg från banken som bekräftar de insatta beloppen, så öppnar du denna nyemission igen i vår plattform och går till steg ”8 Vem tecknar aktier” (1) nedan. Sedan ”Lägg till köpare” (2) för att där ange vilka köparna är och hur många aktier de har köpt, tills dess att det totala beloppet motsvarar vad som står i bankintyget:

Efter det går du vidare i steg-för-steg guiden, uppdaterar betalningsstatus utifrån bankintyget. Efter det genererar du om alla dokument.

Därmed kommer ”Registreringformuläret för nyemission …” (1) och ”Teckningsanmälan nyemission …” att vara korrekta (2) trots att Bolagsverket ännu inte har registrerat den första nyemissionen och du kan skicka in dem för registrering hos Bolagsverket:

Nu kommer allting att bli korrekt, så som det kommer att vara när den emission som ligger före blivit registrerad. För att detta ska fungera är det givetvis viktigt att man först har skickat in emission som registrerats innan denna.

Fick du svar på din fråga?