Alla samlingar
Nyemissioner
Så lägger du till ett nytt aktieslag
Så lägger du till ett nytt aktieslag
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man bildar ett nytt aktiebolag har man normalt bara ett aktieslag. Men det kan finnas skäl för att skapa fler aktieslag, t ex man som grundare vill behålla kontrollen och ha aktier med ett högre röstvärde, eller att investerare som går in med pengar vill ha en så kallad likviditationspreferens, dvs förtur att få ut pengar ur bolaget när det säljs eller likvideras.

Vilka aktieslag ett bolag har framgår av bolagsordningen. Om den inte tillåter ett nytt aktieslag, måste man kalla till bolagsstämma och där besluta om en ny bolagsordning, som ger möjlighet att ge ut aktier av olika slag.

Man kan i samband med detta göra om vissa av de befintliga aktierna till det nya aktieslaget. Det är dock minst lika vanligt att man istället skapar aktier av det nya aktieslaget genom att man gör en nyemission.

I vår steg-för-steg guide för att göra nyemissioner, finns stöd för att samtidigt lägga till aktier av ett nytt aktieslag. Välj "Investeringar" och sedan "Nyemission":

I guidens för att skapa nyemissioner i dess steg 4 (se till vänster i bilden) väljer man att skapa ett nytt aktieslag genom att svara “Ja” på frågan “Ska nya aktieslag skapar i samband med nyemissionen?”:

Efter det, välj “Skapa nytt aktieslag”:

Ange vad de ska heta och vad de ska ha för röstvikt:

När det är sparat, syns namnet på det nya aktieslaget, röstvikt samt information från stegen innan som antalet minsta aktier och högsta antalet aktier i denna nyemission:

KOM IHÅG: Utöver detta så kan du behöva skapa en ny bolagsordning som beskriver de nya aktieslagen. Tyvärr kan man ännu inte skapa det i vår guide för att ändra bolagsordingen. Anledningen är att det finns så pass många olika sätt att skapa nya aktieslag på att det kräver manuella justeringar.

Fick du svar på din fråga?