Alla samlingar
Nyemissioner
Nyemission med aktiesplit
Nyemission med aktiesplit
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

De flesta bolag bildas med alltför få aktier. Det blir opraktiskt när man gör nyemissioner, läs gärna vår blogg om det.

När man gör en nyemission är det därför ofta bra att genomföra en uppdelning av aktierna samtidigt - en split. Vår plattform har stöd för det.

Börja med att se efter hur många aktier bolaget har idag och hur hur mycket som finns i aktiekapital, under menyn "Översikt" och undermenyn "Översikt":

Vår rekommendation är ofta att kvotvärdet (aktiekapitalet delat med antal aktier) ska vara 0,01 kronor. För att uppnå det delar man nuvarande aktiekapital ( 50 000 kronor i exemplet) med 0,01 och får i detta fall fram att det borde vara 5 000 000 (fem miljoner) aktier. Men i exempelet är det 500 aktier. Det innebär att varje aktie behöver delas upp/splittas 10 000 gånger (en aktie ska bli 10 000 aktier).

Med den förståelsen, gå därför till "Investeringar" och sedan "Nyemission" och starta vår guide för nyemissioner:

Det kanske redan finns ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission, alternativt att bolagsstämman redan har beslutat om en nyemission. Men om inte bolagsordningen gör det möjligt och det inte också finns ett tidigare beslut/bemyndingande om att öka antalet aktier, så måste det beslutet och att öka antalet aktier, antas på en bolagsstämma.

I vår guides första steg, välj därför "Beslut vid bolagsstämma":

I steg 2, välj “Lägg till bolagsordningsändring på stämman". När det väljs, visas en slider "Gör en uppdelning/sammanslagning av aktier". När den aktiveras skriver du in hur många nya aktier varje aktie ska bli (i vårt exempel 10 000). Du kan i informationsfältet se om det blir rätt "Totalt antal aktier efter" uppdelning/sammanslagning (i vårt exempel 5 000 000):

Vi ser nu att systemet för den planerade nyemissionen har räknat om så att bolaget har 5 miljoner aktier, samma aktiekapital som tidigare och att kvotvärdet nu är 0,01 kr. Det vill säga att spliten du nyss registrerat, ger förutsättnignar för att skapa korrekt ett beslutsunderlag för nyemissionen nu:

Sedan gör du klart guiden för nyemission.

Hur var det nu med bolagsordningen?

Gå till menyn "Styrelseportal" och sedan "Bolagsordning":

Här finns nu ett utkast till ny bolagsordning, utifrån vad du registrerat i guiden för nyemissioner:

Öppna den och gå igenon dess steg-för-steg guide för att den ska bli komplett.

Eftersom du tidigare i guiden för nyemissioner, valde att upprätta en bolagsstämma, så kommer dess agenda att ha uppdaterats och en bilaga för den uppdaterade bolagsordningen, att ha bifogats, när du är klar med denna guide.

Fick du svar på din fråga?