Alla samlingar
Dokumenthantering
Att ta emot dokument för e-signering
Att ta emot dokument för e-signering

Hur e-signeringen går till, steg för steg

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När någon skickar ett dokument för signering med hjälp av vår plattform ser det ut som följer.

Observera att vi använder Qoorp för digital signering av dokument och att vi använder Scrive som leverantör. Det innebär att avsändaren i mejl där man uppmanas att signera dokumentär kommer vara “Qoorp through Scrive” och att logon för Qoorp kommer synas under processen och i kvittot.

Rubrikraden kommer att heta" “Document to e-sign” följt av namnet på dokumentet.

För att säkerställa att bara den som dokumentet är avsedd för kan komma åt det måste du först identifiera dig med bankID (om avsändaren valt att använda bankID) för att kunna se dokumentet. Det gör du genom att trycka på den gröna knappen “Identify” (2).

När du gjort detta väntar systemet på att du identifierar dig med mobilt bankID.

Nu kan du se dokumentet. Om det omfattar flera sidor kommer du att behöva skrolla nedåt för att se hela. När du kommer till slutet av dokumentet, följ den gröna pilen (3) för att kunna signera.

Nu kan du välja om du vill signera (4) eller om du väljer att avslå förslaget (5). Om du signerar kommer du återigen att behöva använda mobilt bankID.

Systemet bekräftar nu att dokumentet blivit signerat (6).

Det kan finnas flera personer som ska signera dokumentet. När alla signerat dokumentet får du en bekräftelse om detta per mejl, där själva dokumentet finns med som en bilaga (7).

Fick du svar på din fråga?