Alla samlingar
Dokumenthantering
E-signering av dokument
E-signering av dokument
Så här lätt får du dokument digitalt signerade och automatiskt arkiverade
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Börja med gå till menyn "Dokument":

Om du här väljer "Dokumentmallar" ser du alla viktiga juridiska mallar du kan ladda ner utan kostnad. Mallar som tagits fram och förankrats med entreprenörer, jurister och investerare:

Du kan ladda ned dem, då ser det ut såhär:

Om du sedan använt dem eller har andra viktiga dokument som du vill ladda upp och signera digitalt, så gå då till undermenyn "Dokument":

Här kan du med interaktiva guider skapa Non-Disclosure Agreements och anställningsavtal (1). Du kan även välja att ladda upp andra dokument (2) utan digital signering, eller med signering, vilket här ska förklaras. Det är tillgängligt om du har lämplig årsprenumeration.

När du valt "För signering" kommer denna dialogruta upp:

Efter att ha valt ett dokument, bör du skriva in en eller flera etiketter för det, för att lättare klassificera det och underlätta att senare söka rätt på det senare:

Nu ska den/de som ska signera dokumentet digitalt, läggas till. Ska du vara en av signatörerna, klicka på "Lägg till mig" så slipper du några klick:

Det är lätt att lägga till andra signatörer, genom att välja bland de som är befintliga aktieägare eller styrelsemedlemmar, har svenskt organisations eller personnummer, eller inte har det.

Om personen har ett tillräckligt ovanligt namn går det ofta att slå upp direkt, annars kan du mata in personnumret.

Om den som ska skriva på är från ett företag kan du mata in namn eller organisationsnummer för företaget, så slår vår plattform upp vilka som är firmatecknare. Då kommer personnummer automatiskt med så att det blir enkelt för mottagaren att signera med bankID.

Nästa steg är starta signeringsprocessen:

Eftersom vi använder Qoorp och Scirve för digital signering innebär det att avsändaren blir “Qoorp through Scrive” och ämnet kommer vara "Document to e-sign:" följt av namnet på dokumentet:

I mejlet, som kommer se ut ungefär så här, klicka på "Go To Document":

Dokumentet öppnas i en webbläsare och längst ned visas en grön pil. Läs textern noggrant och om filen innehåller flera sidor visas de successivt:

Till sist, ser du detta nedan.

Det kan vara så att du är den enda som ska signera ett dokument. För en bolagsstämma som är per capsulam och där alla aktieägare ska signera protokollet, så räknas de alla upp på liknande sätt som i de gulmarkerade rutorna nedan.

Om du noggrant läst och är beredd att signera dokumentet, klicka på "Sign":

Den digitala signeringen startar:

I vår plattform kan du se vilka som signerat och inte, stoppa signeringsprocessen, och skicka påminnelse. Oftast uppdateras statusen av sig själv men om du är osäker så klicka på "Uppdatera status":

När alla signerat, ser du dokumentet, dess etikett, hur många som digitalt har signerat och om processen är klar (om inte alla som ska signera har gjort det är processen inte klar):

LADDA UPP GAMLA DOKUMENT

För att ladda upp andra dokument, kanske där signaturen gjorts på papper och de sedan skannats in, välj att ladda upp “Utan signering”.

Även här bör en eller flera etiketter läggas till:

SÖKA RÄTT PÅ DOKUMENT

När man har många dokument här, inser man värdet av att ge dokumenten etiketter:

Genom att filtrera på en etikett eller delar av filnamnet, blir det betydligt lättare att få fram rätt dokument:

Fick du svar på din fråga?