Alla samlingar
Aktiebok
Att lägga in en kommentar i aktieboken
Att lägga in en kommentar i aktieboken
Ibland behöver man kunna lägga in en kommentar till en transaktion i aktieboken, så här gör du.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ibland behöver man kunna lägga in en kommentar till en transaktion i aktieboken. Det kan t ex gälla att aktierna är pantsatta, eller att de omfattas av hembud eller förköp enligt aktieägaravtal.

Gå till "Aktiebok" och sedan "Transaktioner":

Det kan göras på två sätt:

  1. När man registrerar en ny transaktion

  2. I efterhand

1. SKRIVA IN KOMMENTAR NÄR NY TRANSAKTION REGISTRERAS

Kommentaren kan skrivas in direkt när transationen registreras:

När man registrerar andra transaktioner och undrar om kommentaren registrerats så om man klickar på med pratbubblan med text så visas den. Se symbolens placering vid den röda rutan nedan.

Vill man lägga till en kommentar för andra transaktioner man håller på att registrera, så kan man klicka på motsvarande ställe, se den blå rutan. När ingen kommentar skrivits in är det symbolen av en pratbubbla med ett texttecken i:

2. SKRIVA IN KOMMENTARER I EFTERHAND

Skulle man i efterhandbehöva skriva in kommentarer, så i listan av transaktioner, leta rätt på i vilken som är lämplig, i det här exemplet den andra ovanifrån:

Öppna transaktionen och identifera den enskilda transaktionen och symbolen längst till höger som ser ut som en pratbubbla med ett plustecken:

Klicka på symbolen och skriv sedan in kommentaren:

HUR MAN KAN SE REGISTRERADE KOMMENTARER

Kommentarerna syns i Aktieöversikten och du kan även gå till undermenyn "Aktiebok" (vilket sällan används idag) och letar rätt på transaktionen. Om det är många transaktioner här, så använd webbläsarens sökfunktion för at söka på "Kommentar".

Kommentaren är införd som en egen rad under respektive transaktion:

Fick du svar på din fråga?