Alla samlingar
Aktiebok
Skillnaden mellan “aktiebok” och “aktieägaröversikt”
Skillnaden mellan “aktiebok” och “aktieägaröversikt”
Vår "aktieägaröversikt" är smidigare än en gammaldags "aktiebok".
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Aktieboken innehåller alla transaktioner som skett i bolaget. Men det finns olika sätt att få fram den information, dvs olika rapporter.

Det som i formell mening är aktieboken, så som det definieras enligt aktiebolagslagen, innehåller väldigt mycket information som i normala fall är ointressant, t ex aktienummer och vilka som tidigare varit ägare till vilka aktier.

Därför är den vanligaste rapporten man använder det vi kallar “Aktieägaröversikten” som du får fram så här:

Den innehåller en enkel översikt över hur ägandet ser ut just nu.

Vår "Aktieägaröversikt" gör det också möjligt att se hur aktieägandet sett ut tidigare. Om du klickar på pilen till höger om "Visa händelse" så kan du välja tidigare transaktioner och se hur aktieägandet såg ut då:

Varje sådan uppställning kan även exporteras till en fil enligt CSV-formatet som i sin tur enkelt kan läsas in i ett kalkylark. I den exporterade filen får man även med e-post, address samt organisations- och personnummer, om informationen finns:

Om någon som tar emot aktieägaröversikten säger att det inte är “en riktig aktiebok” eller att den “inte uppfyller kraven”, menar de nästan alltid att de vill ha en aktieboken enligt aktiebolagslagens krav.

Den hittar man under undermenyn "AKTIEBOK" och den innehåller samtliga transaktioner som gjorts i bolaget:

Som du ser ovan har denna vy också aktienummer registrerade. Aktienummer har i princip ingen betydelse om man inte har givit ut aktiebrev och en rapport med aktienummer blir med nödvändighet komplicerade, eftersom man måste dela in aktierna i “block” (StartupTools terminologi) eller “aktierum” med sekvenser av aktienummer som hänger ihop.

Om man gör en försäljning av en del av sina aktier, kommer man att vara tvungen att dela upp blocken (rummen) och ersätta dem med nya.

Här ser man också lätt eventuella kommentarer som registrerats på aktier (se orange ruta ovan).

Eftersom en “äkta” aktiebok snabbt blir svår att överblicka, rekommenderar vi vår "Aktieägaröversikt" istället.

Fick du svar på din fråga?