Alla samlingar
Aktiebok
Skriva ut adresslista över aktieägare
Skriva ut adresslista över aktieägare
Gör egna rapporter genom CSV-filexport
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Gå först till “AKTIEBOK” i menyraden och välj undermenyn "AKTIEÄGARÖVERSIKT”:

I Aktieägaröversikten kan man se hur aktieägandet sett ut vid olika tidpunkter, oftast är det en adresslista för de som nu är aktieägare man är ute efter. Välj rätt datum:

Sedan väljer du “EXPORTERA SOM CSV”

CSV-filen går sedan att öppna i vanliga kalkylprogram, exempelvis Excel. Där gäller det att använda funktioner som ofta kallas för att omvandla data till text. CSV stå för Comma Separated Values, det vill säga kommatecknet är det som används för att skilja på kolumnerna. Det kan behöva anges i funktionen för dataomvandling.

Filen innehåller namn på aktieägaren, eventuellt organisations- eller personnummer, e-postadressen, postadressen, telefonnummer samt antal aktier. Fälten är tommaom information saknas.

För personer med svenskt person- eller organisationsnummer slår vi upp mycket av denna information mot Spar-registret (Statens Person och AdressRegister), som innehåller folkbokföringsadress respektive företags anmälda adress.

Fick du svar på din fråga?