Alla samlingar
Aktiebok
Att rätta ett fel i aktieboken
Att rätta ett fel i aktieboken

Hur du gör rättelser i aktieboken

Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att rätta ett fel i aktieboken går du till “Aktiebok” och sedan “Transaktioner”

Då syns en lista över alla gjorda transaktioner:

Nedan, genom att klicka på pilen (blå ruta) ser du alla händelser i transaktionen (gul ruta). I exemplet har vi felaktig registrerat Monica Hall som aktieägare när Nelson Bighetti istället skulle ha haft alla dessa aktier (se röd ruta):

FÖRSTA STEGET FÖR RÄTTELSE:
TA BORT FELAKTIGA REGISTRERINGAR

Klicka i rutorna till vänster framför de som ska rättas, och du kan sedan "Radera markerade":

För att förhindra felaktig radering kommer dennna dialogruta fram:

ANDRA STEGET FÖR RÄTTELSE:
LÄGG TILL KORREKT DATA

Nu ska korrekt information registreras (se orange ruta).

Eftersom det inte är ovanligt med aktieböcker där man råkat registrerar för få eller för många aktieägare så vet vår plattform om hur många aktier som ska registrerats för denna transaktion (detta genom vår integration till Bolagsverket). Det innebär att den den här dialogrutan inte kan stängas förrän det finns aktieägare för korrekt antal aktier (se rutor i rött): 40 000 aktier saknar ägare som tillsammans med de 160 000 redan registrerade aktierna, kommer bli de totalt 200 000 aktier det ska vara:

Här har Nelson nu registrerat för 100 000 aktier och vår plattform ser att antalet stämmer (2 000 000 är registrerade) och det går nu att stänga dialogrutan, rättelserna är utförda.

Observera att det är oftast är bäst att ta bort den felaktiga registreringen när det skedde i tiden. Men det går bara om den ändring som görs inte påverkar något som sker senare. Du kan t ex inte ta bort aktierna för en investerare om det finns ett senare tillfälle när den aktieägaren i sin tur överlåter dessa aktier till någon annan. Det finns också vissa begränsningar exempelvis när man gjort en uppdelning av aktierna.

TA BORT FELAKTIGT REGISTRERADE AKTIEÄGARE

Om man av misstag lagt in en transaktion till en ägare och sedan tagit bort transaktionen, så försvinner inte ägaren automatiskt ur systemet. Men det går enkelt att lösa, gå till "Aktiebok" välj undermenyn "Individuell Rapport":

Markera den felaktig registrerade aktieägaren och du ser texten "Det finns inga transaktioner registrerade":

Klicka på "Ta bort aktieägare" som du för säkerhets skull behöver bekräfta:

Obsevera att det inte går att ta bort aktieägare som sålt eller överlåtit sina aktier och nu inte längre är aktieägare. De måste finnas kvar eftersom man behöver ha kvar historiken. Det är alltså bara felaktigt registrerade aktieägare som kan tas bort.

Fick du svar på din fråga?