Alla samlingar
Aktiebok
Hur ändrar man kontaktuppgifter för aktieägare
Hur ändrar man kontaktuppgifter för aktieägare
Det är viktigt att hålla informationen om aktieägarna uppdaterad, framför allt e-postadressen.
Niklas Rudemo avatar
Skrivet av Niklas Rudemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Det är viktigt att hålla informationen om aktieägarna uppdaterad, framför allt e-postadressen. För i StartupTools plattform som inte bara har aktiebok, är e-postadressen nödvändig för att enkelt kunna kalla till bolagsstämma och distribuera viktiga bilagor till den, ordna med poströster och fullmakter inför bolagsstämman.

Det är också en fördel att ha en tillförlitlig källa för ens aktieägares kontaktuppgifter om man vill informera eller marknadsföra sig gentemot dem. Genom att aktieboken har uppdaterade kontaktuppgifter är det lätt att exportera en CSV-fil med allas kontaktuppgifter och sedan mejla dem eller även iordning postala utskick, se denna guide.

För att ändra uppgifter för en aktieägare går man till "Aktiebok", "Aktieägare" och väljer den aktieägare som ska uppdateras i listan:

Då öppnas den här vyn. För att uppdatera, så klicka på pennan:

Nu kan du uppdatera informationen:

När du sparat så syns i listan aktieägares namn, organisations- eller personnummer, mejl och telefon. Den fulla adressen syns om du klickar på aktieägaren:

Vill du ha tillgång till all kontaktinformation samt även uppgifter om aktieinnehav, för alla aktieägares i ett kalkylark, följ denna guide.

Fick du svar på din fråga?