Alla samlingar
Aktiebok
Att lägga in en överlåtelse i aktieboken
Att lägga in en överlåtelse i aktieboken
Hannes Rosén avatar
Skrivet av Hannes Rosén
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man ska registrera en överlåtelse (försäljning av aktie från befintlig aktieägare till en befintlig/ny aktieägare) börja med att gå till menyn “Aktiebok”, “Transaktioner” och sedan “Lägg om överlåtelser”:

Skriv sedan in datum för överlåtelsen. Om du skriver in samma datum som exempelvis en redan registrerad nyemission, får du ytterligare valmöjligheter: Sker denna överlåtelse efter eller före transaktionen som hände samma dag (om du anger ett annat datum finns inte valmöjligheten):

Efter att ha valt säljare ifrån de befintliga aktieägaren, ska köparen registreras. De kan väljas antingen bland de som redan är aktieägare, sitter i styrelsen, personer och företag som har svenskt person- eller organisationsnummer, samt personer eller företag som inte har det. Om man inte känner till det fullständiga namnet, organisations- eller personnumret, kan man få hjälp att söka fram dem genom att exempelvis skrivain ordet "investor" och får då en lista över alla bolag/privatpersoner i Sverige med den texten i namnet. Det gör det lättare identifiera en unik köpare:

Notera: vi kan inte slå upp personer som är under 16 år, har skyddat identitet och heller inte personer som är bosatta utomlands. Sådana personer registreras istället under "Har inte svenskt org- eller personnummer". Dessa personer kan inte logga in med BankID, utan gör det med lösenord.

När du valt både säljare och köpare ska du välja aktieslag om säljaren har olika aktieslag (se röd ruta). Sedan ange antal aktier (där de blå siffrorna visar hur många akiter säljaren har) och pris. Pris kan utelämnas.

När man är tryckt på "Spara transaktion" listas den/de överlåtelser man gjort nederst i dialogrutan:

När du är klar och klickar på "Avbryt" så ser du den/de registrerade överlåtelserna i vyn:


Fick du svar på din fråga?